Teksti suurus:
A A A

Liitumine malevaga

Liitumine Kaitseliidu Tallinn Malevaga
Kuidas astuda Tallinna maleva liikmeks?

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.
Kaitseliiduga liitumine on lihtne!

1. Kõigepealt võta Tallinna malevaga ühendust: kas e-posti tallinnkaitseliit.ee teel või telefonil: 717 9805 ja lepi kokku kohtumine.

Liitumaks Tallinna malevaga on teil vaja täita ära alljärgnevad
blanketid ja tutvuda maleva liikmeks astujale esitatavate nõudmistega.

Vajalik on teha järgmist:
  • täitke ära prinditav sooviavaldus liitumiseks Kaitseliiduga või sooviavaldus liitumiseks Naiskodukaitsega ja sooviavalduse juurde ankeet. Sooviavalduse saab täita ka elektrooniliselt
  • käige oma perearsti juures ja laske perearstil täita ära perearsti tõend oma tervisliku seisundi kohta
  • laske endast teha 2 pilti (passipilti)
  • oodake peale dokumentide esitamist ära politseikontrolli tulemus
  • leidke omale kaks soovitajat juba Kaitseliidus olevate kaitseliitlaste hulgast, kes on Kaitseliidu tegevliikmed olnud rohkem kui 1. aasta
Peale vajalike dokumentide täitmist kutsub malevkonna juhatus sooviavaldaja vestlusele ja selle põhjal teeb otsuse teid vastu võtta (või mitte vastu võtta) Kaitseliidu liikmeks ja esitab dokumendid Tallinna Maleva pealikule kinnitamiseks.

Tallinna Maleva pealik kinnitab otsuse ja annab välja käskkirja Kaitseliidu kas tegev-, noor-, toetaja-, või auliikmeks vastuvõtmise kohta. Nimetatud käskkirja kuupäevast hakatakse ka lugema kaitseliitlase staaži Kaitseliidus.

P.S. Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, elulookirjelduse lehe, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid. Siis pöördud Tallinna maleva staapi (Narva mnt 81) ja võtad kaasa kõik eelpool loetletud dokumendid ning koopiad.

Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia või võta ühendust naiskodukaitse instruktor Maret Valneriga  maretnaiskodukaitse.ee

Noorte Kotkastega liitumiseks võta ühendust noorteinstruktor Argo Kiviga 641 4042 või argo.kivikaitseliit.ee.

Kodutütardega liitumiseks noorteinstruktor Bärbel Salumäega 641 4042 või barbel.salumaekaitseliit.ee.

Kaitseliidu tegevliikmeks ei võeta isikut, kes:
  • kes on sõltuvuses alkoholist või psühhotroopsetest ainetest
  • kellel on takistavaid füüsilisi puudeid või psüühikahäireid
  • kes on tunnistatud teovõimetuks
  • kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või kellel on karistus tahtlikult toime pandud kriminaalkuriteo eest, mis ei ole aegunud.
Vajalikud blanketid: