Teksti suurus:
A A A

Väljaõpe

Tallinna maleva väljaõpe
 
Väljaõpe malevas toimub vastavalt kursuste kavadele. Vastavalt riiklikule tellimusele on eelisjärjekorras operatiivstruktuuridesse kuuluvad kaitseliitlased. See ei tähenda sugugi seda, et sinna mittekuuluvad üldse sõjalises väljaõppes ei osale. Malevlase jaoks kõige esmane väljaõpe on "Baasväljaõppekursus", mille peaks läbima kõik kaitseliitlased, v.a. isikud kes on Eesti Kaitseväes aega teeninud. Neile on ette nähtud läbida "Orientatsioonikursus", milles Baasväljaõppekursusese raames läbitakse teatud teemad, millega nad ajateenistuse jooksul kokku puutunud ei ole. Seejärel tulevad loogilist rada pidi erialakursused, üksusekursused jne.
Lisaks viiakse läbi formeerimiskursusi formeerimismeeskondadesse ametikohtadele paigutatud kaitseliitlastele.
Ametikohtadele paigutatud (selle all mõeldakse ka malevkondade struktuuriüksuste ametikohtasid) võivad/peavad läbima juhikoolituse Kaitseliidu koolis jao-, rühma- ja kompaniipealike kursustel.
Sõjalise väljaõppe lahutamatuks osaks on loomulikult laskeväljaõpe, millega saab alates 2004. aastast tegeleda maleva Männiku lasketiirus. Laskmas saavad loomulikult käia kõik, kellel vaid relv on kinnitatud malevas ja kõik teised laskespordist huvituvad isikud. Seoses sellega on vaja läbida malevas relvaatesteerimine, mille peaks läbima iga kaitseliitlane. Männiku lasketiirus tegutseb samuti Kaitseliidu Tallinna Maleva laskespordiklubi "MäLK". Laskejooksu võistlus
Lisaks sõjalisele väljaõppele tehakse Kaitseliidu seaduse alusel koostööd politsei, kohalike omavalitsuste, piirivalve, päästeameti ja tuletõrjega. Ning et nendes erinevates valdkondades osaleda, tuleb samuti läbida vastav väljaõpe.
Moodustatud on päästereservi üksus, mille linnavalitsus ostis varustuse. Samuti on varustatud abipolitseinike formeeringud. Ka nendes üksustes osalevad kaitseliitlased on läbinud vajaliku ettevalmistuse andvad kursused.
Kõige sellega annab Kaitseliit peale otsese sõjalise väljaõppe oma liikmetele ka palju muid elus vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi.