Teksti suurus:
A A A

2014.a. Kaitseliidu Tallinna Maleva meistrivõistlused laskmises

13.08.2014
2014.a. Kaitseliidu Tallinna Maleva meistrivõistlused väikese- ja suurekaliibrilistest relvadest laskmises
 
Võistluse juhend 

Eesmärk:
 
1. Elavdada kaitseliitlaste laskespordialast ettevalmistust ja tõsta huvi laskespordi vastu.
2. Selgitada Kaitseliidu Tallinna Maleva 2014 aasta parimad laskurid.
3. Selgitada Kaitseliidu Tallinna Maleva võistkonnad Kaitseliidu Meistrivõistlusteks 2014
 
Korraldamine:
 
Võistlused korraldab Kaitseliidu Tallinna Malev.
 
Aeg ja koht:
 
29.-30.august 2014.a.
Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir, Männiku küla, Trapi tee, Harju maakond.
 
Osavõtjad:
 
Tallinna maleva, NKK Tallinna ringkonna ja Noorte Kotkaste ning Kodutütarde organisatsiooni liikmed osalevad individuaalselt kõigis harjutustes. Nende hulgast igas harjutuses 4 paremat tulemust lähevad oma üksuse võistkondlikku arvestusse.
 
KL Tallinna Maleva Kodutütred ja Noorkotkad võivad osaleda ainult v/k püssi- ja püstoliharjutustes.
 
Võistkonna suurus on iga harjutuse kohta 4 laskurit.
 
Toitlustamine:
 
Võistlejate ja kohtunike toitlustamine toimub kohapeal Männiku lasketiirus.
 
 Ajakava:

 29. august 2014.a.
 
12:00 – 12:45  Mandaat
13:00               Start   
 
Harjutus nr 1.
 
V/k püss 30 lasku lamades. Proovilaskude arv piiramata.
Proovilaskude aeg 15 min ja võistluslaskude aeg 30 min elektroonilisse märki.
 
Harjutus nr 2.
 
V/k püstol 5 + 30 lasku ringmärki (ühe käega).
Lastakse 10 lasku märklehte 5-lasuliste seeriatena, igaks seeriaks aega 5 minutit.
 
30. august 2014.a.
 
09:00 – 09:45  Mandaat
10:00               Start
 
Harjutus nr 3. (klassinormi harjutus)
 
3 x 10 lasku automaadist Galil AR, distants 100 m, märkleht roheline rinnakuju nr 4.
5 proovilasku lamades asendi ees aeg 8 minutit,
I seeria laskmine lamades laskeasendist, aeg 8 minutit,
II seeria laskmine põlvelt laskeasendist, aeg 10 minutit,
III seeria laskmine püsti laskeasendist, aeg 12 minutit.(Laskmise järjekord -  lamades, põlvelt, püsti)
 
Lamades- ja põlvelt asendist laskmisel on lubatud kasutada rihma, põlvelt asendis laskmisel ka põlvekotti. Salve toetamine laskmise ajal maapinnale on keelatud.
 
Harjutus nr.4. ( I seeria on klassinormi harjutus)
 
Püstol USP, 5 + 20 lasku ringmärki nr 3 Lubatud lasta kahe käega.
Lastakse 10 lasku märklehte 5-lasuliste seeriatena, seeria aeg 5 minutit, 5 proovilasu aeg 5 minutit.
 
Tulemuste arvestamine:
 
 Iga harjutuse võistkondliku paremusjärjestuse määrab võistkonna 4 laskuri saavutatud silmade summa. Üldvõitja on kõigi harjutuste kokkuvõttes suurema silmade summa saavutanud võistkond
Tulemuste arvestamine ja paremusjärjestus selgitatakse kehtiva võistlusmäärustiku järgi
Individuaalselt on  meestel, naistel ja noortel eraldi arvestus.
 
Autasustamine:
Väikse- ja täiskaliibriliste relvade arvestuses eraldi  3 paremat võistkonda (4+4 laskurit)  autasustatakse diplomiga.
Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse kolme paremat igas klassis medaliga.
Väikesekaliibrilistest ja täiskaliibrilistest relvadest laskmise üldvõitjale antakse diplom ja rändauhind, 2.-3. kohale diplom.
 
Muud:
 
Võistkondade  ülesandmine esitada e-mailil karin.murukaitseliit.ee  hiljemalt 21.august 2014.a.
 
Võistluspäeval võistlejate nimeline ülesandmine toimub võiskonna esindaja poolt mandaadi ajal.
 
KL Tallinna Malev kindlustab võistkonnad nii laskemoonaga 22LR kui ka 5,56x45 ning püstoli padrunitega 9x19, mis väljastatakse Männiku lasketiirus kohapeal.
 
Väiksekaliibriliste relvade väljastamine toimub 29.08.2014.a. alates kell 12.00 Männiku lasketiiru relvaruumist. Relvade tagastamine toimub 29.08. 2014.a. peale laskeharjutuse sooritamist. Täiskaliibriliste relvade väljastamise toimub 30.08 kell 8:00 Plangu 4a relvaruumist. Laskemoona väljastamine toimub  Männiku lasketiirus.
.
Märklehtede vahetajate organiseerimine toimub iga võistkonna enda poolt.
 
Kõrvaklapid saab Männiku lasketiirust kohapeal, kuid soovitav on kasutada oma isiklikke kõrvaklappe, kellel need on olemas.
 
Vaatlustorudega võistlejaid ei varustata.
 
Võistlusriietus vaba, lähtuvalt laskespordi eeskirjadest, automaadist laskmisel on kohustuslik välivorm vastavalt aastaajale.
 
Võistlused viiakse läbi vastavalt kehtivale laskespordi võistlusmäärustikule.
 
Esmaabi tagatakse Männiku lasketiirus kohapeal.
 
Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal Männiku lasketiirus.