Teksti suurus:
A A A

1. detsembril algab ühisõppus PÕHJATÄHT

01.12.2017
Ajavahemikul 01.12-02.12 toimub Põhja-Tallinna linnaosas ühisõppus PÕHJATÄHT.
Seoses vajadusega kontrollida Tallinna maleva allüksuste väljaõpet, toimub ajavahemikul 01.12.2017 - 02.12.2017 koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ühisõppus „Põhjatäht 2017“, mille raames harjutatakse objekti julgestamist ja piiratud kujul linnalahingut.
 
Õppus algab 01.12.2017 kell 18.00 üksuste formeerimisega Kaitseliidu Tallinna Maleva objektidel. Sellele järgneb 01.12.2017 kell 19.00 üksuste koondumine Politsei- ja Piirivalveameti perimeetril, aadressil Ädala 4. Politsei- ja Piirivalveameti valdusesse jääva ala läbiharjutatav kaitsmine toimub kuni 02.12.2017 kell 01.00. Ädala tänava ümbruses imitatsiooni vahendeid (paukpadrunid) ei kasutata.
 
Järgmisel päeval, 02.12.2017 liiguvad Tallinna maleva allüksused Nõmmelt Põhja-Tallinnasse mööda Sõpruse ja Mustamäe teed Sõle, Kopli, Kaluri ja Süsta tänava piirkonda ning Paljassaare poolsaarele. Põhja-Tallinnas teostatakse piiratud kujul manöövreid ja liikumisi. Väliharjutus toimub valgel ajal ja õppuse alal asuvate ning õppuseks kasutatavate objektide ja maa-alade haldajaid oleme teavitanud. Õppuse läbiviimine on kooskõlastatud Tallinna linnavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveametiga ja Keskkonnaametiga.
 
Õppus hõlmab kontrollpunktide rajamist, patrullimist linnatänavatel ja linnalahingu elemente. Väljaõppele reaalsuse lisamiseks kasutab Tallinna malev 02.12.2017 kell 08.00 kuni 21.00 Põhja-Tallinnas (eelkõige Kopli liinidel ja Paljassaare poolsaarel) imitatsioonivahendeid - paukpadruneid, suitsu- ja käsigranaadi imitatsiooni.
 
Kaitseliidu õppus ei takista elanike ja autoliikluse vaba liikumist. Kogu õppuse vältel ei sisene kaitseliitlased eravaldustesse, vaid tegutsevad ainult riigi- või omavalitsuse omandis olevatel maa-aladel või eelnevalt kooskõlastatud objektidel ja maa-aladel. Kaitseliitlased osalevad õppusel välivormis ja eraldusmärkidega. Õppusel osaleb ligi 400 kaitseliitlast.
 
Linnaelanikel palutakse mitte uudistama minna ja lasta tegevliikmetel õppus segamatult läbi viia. Õppus ei kujuta ohtu osavõtjatele ega elanikele. Tegu ei ole demonstratsioonesinemisega, vaid osaga väljaõppest, ja ootame kohalike elanike poolt mõistvat suhtumist.
 
Vaata maleva pealiku kommentaare saabuva õppuse osas SIIT.