Teksti suurus:
A A A

In memoriam PRIIT OJAP (26.07.1973 - 18.05.2014)

22.05.2014
18. mai varahommikul  lahkus meie seast maleva instruktor-koolitaja kapten reservis Priit Ojap.
 
Priit võeti malevapealiku käskkirjaga isikliku sooviavalduse alusel Tallinna maleva tegevliikmeks 13.08.2008. aastal kuuludes elukohajärgselt Lääne malevkonna ridadesse. Kuid Kaitseliidu ja Kaitseväega käis Priit ühte sammu juba tunduvalt varem. Kaitseväega liitus Priit juba 1993. aastal, kiiresti leidis ta oma kutsumuse pioneerialases tegevuses. Oma oskusi rakendades ja arendades teenis ta mitmetel ametikohtadel instruktorina Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljonis, Kaitseliidu Peastaabis, Tartu Üksik-jalaväepataljonis, Kaitseväe Ühendatud Õppeastutustes, Kaitsejõudude Peastaabis, Maaväe Staabis, Vahipataljonis ning alates 2013. aasta suvest Tallinna malevas instruktor-koolitajana.
Tallinna malevas oli Priidu õlul pioneerialase väljaõppe läbiviimine vabatahtlikele. Lühikese aja jooksul suutis ta anda edasi palju edasi isiklikke pioneerialaseid kogemusi. Priidu korraldada oli maleva allüksuse osalemine NATO õppusel Steadfast Jazz eelmise aasta sügisel, kus esmakordselt NATO ajaloos osales õppusel vabatahtlike allüksus Kaitseliidu Tallinna malevast.
Priidu panust on hinnatud mitmete erinevate maaväe ja Kaitseliidu teenetemärkidega.
 
Kolleegid, kellega Priit malevas tuba jagas, iseloomustavad teda kui äärmiselt rahulikku inimest, kes ei näidanud kunagi välja oma pahameelt ja ärritust. Oma töödes ja tegemistes oli Priit põhjalik.
Kõigi töökaaslased ja vabatahtlikud jäävad meenutama Priidu heasüdamlikkust ja abivalmidust.
 
Priitu jäävad leinama endised teenistuskaaslased Vahipataljonist, relvavennad ja kamraadid Tallinna malevast, Priidu elukaaslane, ema ja vend.
 
Priit Ojapi ärasaatmine toimub neljapäeval, 29. mail kell 12.00 Rahumäe kalmistul.