Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu kooli kursused

08.01.2018
Loe lähemalt enesetäiendamisvõimalustest Kaitseliidu koolis!
01.03.2015 hakkas kehtima uus täiskasvanute koolituse seadus, mis reguleerib täiskasvanute osalemisvõimalusi täienduskoolitustel ning seab nõudeid täienduskoolitusasutuse pidajatele. Kaitseliit on alates 09.05.2016. a sisestatud Eesti hariduse Infosüsteemi, mis tähendab, et Kaitseliit on läbi kooli täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.

Täiskasvanute koolituse seadusest lähtuva tegevuse korraldus avardab kaitseliitlaste enesetäiendamisvõimalusi kooli kursustel osalemiseks. 

Nüüd on õigus kokkuleppel tööandjaga taotleda õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduse alusel kooli poolt läbiviidavatel kursustel osalemiseks. See eeldab, et Teie tööandja teab, milline on konkreetse koolituse sisu ja tajub seda kui Teie professionaalsete oskuste arendamise võimalust.
 
Õppepuhkust antakse isikliku taotluse ning õppeasutuse teatise alusel kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.
Tööandja huvidest lähtuva koolituse puhul lähtutakse töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 5 või avaliku teenistuse seaduse §-s 31 sätestatust.
 
Tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.

Kaitseliidu kooli 2018. a kursuste kalender lähtub Kaitseliidu ülema aastakäsust.

Kursustele registreerumine algab kaks kuud ja lõpeb üks kuu enne kursuse algust.

Kaitseliidu kooli kursustele registreerumine käib ainult läbi maleva personalispetsialisti.
Tallinna maleva siseselt tegeleb Kaitseliidu kooli kursustele registreerimistega ja kursustele suunamisega personalispetsialist Marika Kaselo (e-post: marika.kaselokaitseliit.ee).

Tallinna malevale kooli poolt saadetud kursuse teabe saadab personalispetsialist allüksuste pealikele, allüksuste  liikmeskonnaga tegelevatele vabatahtlikele personalipealikele ning allüksuste väljaõppega tegelevatele vabatahtlikele liikmetele.

Allüksus esitab oma kandidaadid määratud tähtajaks KL kooli kursusele registreerimise vormil registreerimisfaili. Seejärel esitatakse koond kogu maleva kandidaatide kohta Kaitseliidu koolile.

Kaitseliidu kool otsustab kandidaatide vastuvõtmise lähtuvalt kursusele järgmistest kandideerimise kriteeriumidest:
  • vähemalt keskhariduse olemasolu;
  • sõdurioskuste baaskursuse läbimine;
  • eelduskursuste läbimine;
  • erinevate kursuste sihtgruppi kuulumine (näiteks vastava ametikoha olemasolu allüksuses);
  • malevaline ja organisatsiooniline tasakaal arvestades kursuse kohtade arvu.
Teistele kursustele, mis korraldatakse näiteks Kaitseliidu peastaabi, Naiskodukaitse, teiste malevate või Kaitseväe poolt, toimub kandideerimine ja registreerumine analoogselt.

Kaitseliidu kool ootab! Lae 2018 KL kooli kursuste kalender alla siit!