Teksti suurus:
A A A

Kaitseliitlase karjäärimudel

Nii nagu koolitee, nii on ka väljaõpe Kaitseliidus mitmeastmeline:
  1. Kaitseliidu baaskursus. See on nagu algkool, kus õpitakse lugema ja kirjutama. Baaskursusel saadakse esmased teadmised-oskused ja vilumused hakkamasaamiseks üksikisikuna kui ka sõjaväelise allüksuse koosseisus. Baaskursusel tutvustatakse Kaitseliidu organisatsooni, antakse esmased teadmised ja oskused meditsiinivaldkonnas, relvastuses jne.
  2. Erialaõpe. Järgmine aste peale baaskursuse läbimist on spetsialiseerumine. Nii nagu iga inimene õpib oma ametioskusi ja eriala, on ka Kaitseliidus vaja õppida oma amet. Iga amet nõuab õppimist, keskmiselt kestab erialakursus 2 - 3 nädalavahetust.
  3. Koostöö harjutused. Pärast eriala selgeks saamist toimub jao kokkuharjutamine. Jagu on väikseim sõjaväeline allüksus, kus kogu allüksus - jagu - tegutseb kui kellavärk - iga liige teab, kus on ta koht ja mida teha kaitses, rünnakul jm lahingutegevustes. Kui jagu suudab tegutseda piisavalt hästi erinevates situatsioonides, järgnevad sellele rühma koostööharjutused, seejärel kompanii ja lahingugrupi koostööharjutused. Paralleelselt viiakse läbi ka laskmised: algul tiirus laskeharjutused, hiljem maastikul lahinglaskmiste näol (jao koosseisus, rühma koosseisus).
Lisaks erialale saavad need, kel selleks eeldused, teha Kaitseliidus karjääri kõige raskemas valdkonnas, milleks on inimeste, see tähendab allüksuste juhtimaõppimine. Igal kaitseliitlasel on kotis marssalikepike, kuid peos peab algul olema „jaoülemal oksaraag, rühmaülema toigas, kompaniiülemal kaigas“.

Tasemekoolitusi viiakse läbi tsentraalselt üle-eestiliselt Kaitseliidu Koolis.