Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Tallinna Malev

 


Tallinna Maleva staap asub Tallinnas, Narva mnt. 81 vanas suvemõisas.

Mõisa olemus/välimus rõhutab maleva esindusfunktsiooni. Selle hoone pärast oleme lähiajaloo jooksul kõvasti "lahinguid" löönud ja sellest võite lugeda juba kodulehe lähiajaloo alajaotuse alt.

2009-2010 renoveeritud staabihoones on kaasaaegsed tööruumid kaadrikaitseväelastele ja spetsialistidele, õppeklass 20le õppurile, varustusruumid ning Ida Üksikkompanii kodu ehk vabatahtlike kaitseliitlaste tegevuseks vajalikud ruumid. Lisaks on korrastatud staabihoone ümbrus ning kogu territoorium on piiratud aiaga.

Esimene märge kunagise suvemõisa, praeguse staabihoone kohta pärineb arhiivipaberite järgi aastast 1869, kui selle omanikuks oli Julius Pfaff, kes oli Eestimaal tuntud Pfaff õlletööstuse omanikuna. Hoone ja kinnistu omanikuna lasi Julius Pfaff rajada ümber suvemõisa aia, mida tallinlased tunnevad Fahle aiana, selle rajaja Emil Fahle järgi.

Hilisemad suvemõisa ja Fahle aia omanikud kuni Nõukogude okupatsiooni alguseni olid Werner Fahle, Eberhard Vogdt ja Saksamaa Usaldusvalitsus. Okupatsiooni perioodil paiknes hoones Nõukogude Mereväe meditsiiniallüksus, kes lahkus sealt 1993. aasta lõpul. 1994. aastast on selles hoones paiknenud maleva staap.

Tänapäeval on Fahle aed üks Tallinna 16 riikliku looduskaitse all olevatest parkidest ja aedadest. Fahle aia piir kulgeb Pirita tee ja Narva maantee ristumiskohast mööda Narva maantee pargipoolset teemaad itta kuni ristumiseni Lauluväljaku kinnistuga, sealt edasi mööda Lauluväljaku kinnistu piiri kirdesse kuni Pirita tee 12 kinnistuni, mööda nimetatud kinnistu piiri edelasse ning seejärel loodesse kuni ristumiseni Lauluväljaku sissesõiduteega, edasi mööda selle tee pargipooset teemaad edelasse kuni Pirita teeni ning mööda Pirita tee pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Narva maanteega.

Tallinna Malevale kuulub ka Männiku külas, Harju maakonnas asuv Männiku lasketiir, kus on võimalik harrastada laskesporti ja kus malevasse kuuluvad kaitseliitlased saavad oma laskeharjutusi- ja laskevõistlusi läbi viia. Samuti kasutavad lasketiiru laialdasi võimalusi piirivalve, politsei ja kaitsevägi ning eesti tipplaskurid lasketreeninguteks. Männiku lasketiirus asub ka Eesti Laskurliidu peakontor.

Lisaks on Tallinna Malevas olemas Naiskodukaitse ringkond, mille jaoskonnad kuuluvad malevkondade juurde. Lääne- ja Muusika jaoskond kuuluvad vastavalt Lääne malevkonna ja Tallinna Maleva Orkestri juurde, Nõmme jaoskond Nõmme malevkonna, Põhja jaoskond Ühendmalevkonna, Sadama jaoskond Meredivisjoni, Toompea jaoskond Toompea malevkonna ja Akadeemiline jaoskond Akadeemilise malevkonna juurde.

Tallinna Maleval on olemas ka oma Noorte Kotkaste malev ja Kodutütarde ringkond. Noored Kotkad on mõeldud noorukitele ja Kodutütred tütarlastele. Mõlemal organisatsioonil on rühmasid koolide juures.