Teksti suurus:
A A A

Kontakt

korrapidaja
717 9849 / faks 601 4541 korrap_tallinnkaitseliit.ee
Ringkonna ülem
717 9801 janno.markkaitseliit.ee
Ringkonna veebel
717 9889 gaido.nurmsalukaitseliit.ee
Ringkonna personalisektsiooni juhataja
7179891 toomas.pedakaitseliit.ee
Ringkonna tagalasektsiooni ülem
717 9884 eglit.ukekaitseliit.ee
Ringkonna tagalasektsiooni meditsiinispetsialist
birgit.anveltkaitseliit.ee
Ringkonna side- ja IT sektsiooni ülem
717 9886 sander.noormagikaitseliit.ee
maleva staabiülem
717 9802 andres.vallikaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
53632373 lananaiskodukaitse.ee
Naiskodukaitse instruktor
53012810 maretnaiskodukaitse.ee
noorteinstruktor
52 52 231 liis.aadlakaitseliit.ee
noorteinstruktor
53 043 937 liina.mottuskaitseliit.ee
personalisektsiooni staabiallohvitser
717 9816 irina.raudseppkaitseliit.ee
personalispetsialist
7179807 siret.kirsipuukaitseliit.ee
operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem
7179803 mihkel.kostkaitseliit.ee
spordipealik
kert.meidrakaitseliit.ee
tagalasektsiooni juhataja
7179804 madis.toompalukaitseliit.ee
relvur
717 9820 rain.randleppkaitseliit.ee
varustusspetsialist
7179823 kariina.lillepeakaitseliit.ee
transpordispetsialist
7179844 merje.vaasakaitseliit.ee
lasketiiru juhataja
506 0176 aavo.pekrikaitseliit.ee
laskeinstruktor
604 1494 karin.murukaitseliit.ee
lasketiiru korrapidaja
604 1494 tallinn.lasketiirkaitseliit.ee
Nõmme malevk. korrap.
717 9959 korrap_nommekaitseliit.ee