Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

 
Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest.
Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot.
Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31.märtsiks.
Liikmemaksust on vabastatud noor- ja auliikmed.
Tasutud liikmemaks kuulub allüksusele, kelle liige liikmemaksu tasus.
 
Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu arvelduskontole SEB Pangas.

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
BIC: EEUHEE2X
Viitenumber: 62020100122 

Kohustuslik on panna viitenumber, mis raamatupidamises suunab raha Tallinna maleva arvestusse.
Kindlasti tuleb kirja panna selgitusse "Liikmemaks 2024", "Annetus" vms ning malevkonnale tehtavate ülekannete juurde malevkonna kood:

2TAL (Nõmme malevkond)
3TAL (Meredivisjon)
4TAL (Kalevi malevkond)
5TAL (Lääne malevkond)
6TAL (Ida kompanii)
7TAL (Akadeemiline malevkond)
8TAL (Naiskodukaitse)
9TAL (Toompea malevkond)
10TAL (Lõuna kompanii)
11TAL (Põhja kompanii)
40TAL (Rannikukaitse üksikrühm)

Kui ülekanne tehakse teise inimese eest, peab selle inimese nimi samuti selgituses kajastuma.