Teksti suurus:
A A A

Liitumine malevaga

Liitumine Kaitseliidu Tallinn Malevaga

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.

Kuidas saada liikmeks?
Võta Tallinna malevaga ühendust ja lepi kohtumine kokku. 
e-post: tallinnkaitseliit.ee 
telefon: 717 9805

Liitumaks Tallinna malevaga on teil vaja täita ära alljärgnevad blanketid ja tutvuda maleva liikmeks astujale esitatavate nõudmistega.

Vajalik on teha järgmist:
  • täitke ära prinditav sooviavaldus liitumiseks Kaitseliiduga või sooviavaldus liitumiseks Naiskodukaitsega ja sooviavalduse juurde ankeet.
  • käige oma perearsti juures ja laske perearstil täita ära perearsti tõend oma tervisliku seisundi kohta
  • laske endast teha 1 pilt sooviavalduse juurde ("passipilt")
  • liikmekaardi jaoks elektroonilisel kujul sama pilt, mis tuleb saata oma malevkonna personalispetsialistile
  • oodake peale dokumentide esitamist ära julgeolekukontrolli tulemus
  • leidke omale kaks soovitajat juba Kaitseliidus olevate kaitseliitlaste hulgast, kes on Kaitseliidu tegevliikmed olnud rohkem kui 1. aasta
Peale vajalike dokumentide täitmist kutsub malevkonna juhatus sooviavaldaja vestlusele ja selle põhjal teeb otsuse teid vastu võtta (või mitte vastu võtta) Kaitseliidu liikmeks ja esitab dokumendid Tallinna Maleva pealikule kinnitamiseks.

Tallinna Maleva pealik kinnitab otsuse ja annab välja käskkirja Kaitseliidu kas tegev-, noor-, toetaja-, või auliikmeks vastuvõtmise kohta. Nimetatud käskkirja kuupäevast hakatakse ka lugema kaitseliitlase staaži Kaitseliidus.

P.S. Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, elulookirjelduse lehe, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid. Siis pöördud Tallinna maleva staapi (Narva mnt 81) ja võtad kaasa kõik eelpool loetletud dokumendid ning koopiad.
 
Naiskodukaitsega liitumiseks vaata siia või võta ühendust naiskodukaitse instruktor Maret Valneriga, maretnaiskodukaitse.ee.
Noorte Kotkastega liitumiseks võta ühendust noorteinstruktor Liis Aadla, liis.aadlakaitseliit.ee.
Kodutütardega liitumiseks noorteinstruktor Liina Mõttus, liina.mottuskaitseliit.ee.
 
Vajalikud blanketid:

Kaitseliidu tegevliikmeks ei võeta isikut, kes:
  • kes on sõltuvuses alkoholist või psühhotroopsetest ainetest
  • kellel on takistavaid füüsilisi puudeid või psüühikahäireid
  • kes on tunnistatud teovõimetuks
  • kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või kellel on karistus tahtlikult toime pandud kriminaalkuriteo eest, mis ei ole aegunud.