Teksti suurus:
A A A

Malev mehitab CIMIC meeskonda

15.01.2018
Nädalavahetusel toimus tsiviil-militaarkoostöö sektsiooni väljaõpe eesmärgiga mehitada CIMIC meeskonnad.
13. jaanuaril toimus Tallinna maleva ja Põhja maakaitseringkonna tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) meeskondade väljaõpe.
 
Väljaõppel osales kokku 48 Tallinna maleva, Harju maleva ja Naiskodukaitse tegevliiget.
Esindatud olid StTaKo, Toompea, Nõmme, Kalevi, Akadeemilise malevkonna liikmed, Meredivisjon, Tallinna ja Harju Naiskodukaitse ringkond.
 
CIMIC-u funktsioone tutvustasid Kaitseliidu peastaabi avalike suhete osakonna spetsialist ltn Merle Norit, Kaitseväe peastaabi tsiviil-sõjalise koostöö ja otseteavituse jaoskonna esindaja n-ltn Indrek Kaik ja Tallinna maleva CIMIC rühma liige Ilmar Vessin. Omapoolsed kommentaarid CIMIC üksuse mehitamise olulisusele ja põhifunktsioonidele andsid ka Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Toomas Väli ja Kaitseliidu peastaabi spetsialist srs Rasmus Lahtvee.
 
Üheskoos anti uutele huvilistele ja ka juba kogemusega CIMIC inimestele ülevaade, mis on CIMIC ja kuidas see nii väljaõppe toetamisele kui elanikkonna turvalisuse tagamisele kaasa aitab.
 
Õppepäeva alustas ltn Merle Norit, kes jagas nõuandeid, kuidas meediaga suhelda, milliseid sõnumeid ning kuvandit Kaitseliit luua soovib ning mida intervjuude andmisel järgida. Samuti anti soovitused käitumisest sotsiaalmeedias tegevliikmele kui Kaitseliidu esindajale.
 
N-ltn Indrek Kaik jätkas päeva Kaitseväe kogemusi ja eesmärke jagades, sõnades, et CIMIC meeskond on just see, kes täidab nii Kaitseliidus kui Kaitseväes erinevate sektsioonide vahelised lüngad ning toetab seeläbi kõikide sektsioonide tööd. N-ltn Kaik tõi välja, et CIMIC-funktsiooni ülesanded peaksid olema eelkõige tsiviil-sõjaline suhtlus ja oma jõudude toetamine.
 
Ilmar Vessin viis väljaõppel osalejad kurssi õppuse ettevalmistamise ja maa-alade kooskõlastamisega, teavituse ettevalmistamise ja läbiviimisega. Lisaks ettekannetele toimus õpperuumis arutelu, mida tsiviil-militaar koostöö senini teinud on ning kuidas on oluline edasi minna.
 
Päeva teises pooles said väljaõppel osalejad tutvuda teavitusautoga, mida kasutab CIMIC meeskond väljaõppel ning õppustel teavituse jagamiseks perimeetril asuvatele kodanikele. Praktilises osas valmistati klassiruumis ette teavitustekst eesti, inglise ja vene keeles, misjärel lindistati ja prooviti teavitusautol taasesitada valminud teavitussõnumeid Plangu territooriumil.
 
Malev jätkab tsiviil-militaarkoostöö sektsiooni väljaõppega, eesmärgiga mehitada Põhja Maakaitseringkonna CIMIC meeskonnad ning ühtlasi olla valmis toetama meie üksuseid suurõppusel SIIL2018.

Vaata väljaõppe pilte SIIT.