Teksti suurus:
A A A

Maleva 2015 meistrivõistlused laskmises

07.08.2015
2015.a. Kaitseliidu Tallinna Maleva meistrivõistlused väikese- ja täiskaliibrilistest relvadest laskmises
 
Võistluse juhend 
Eesmärk:
 
1. Elavdada kaitseliitlaste laskespordialast ettevalmistust ja tõsta huvi laskespordi vastu.
2. Selgitada Kaitseliidu Tallinna Maleva 2015 aasta parimad laskurid.
3. Selgitada Kaitseliidu Tallinna Maleva võistkonnad Kaitseliidu Meistrivõistlusteks 2015
 
Korraldamine:
 
Võistlused korraldab Kaitseliidu Tallinna Malev.
 
Aeg ja koht:
 
28.-29.august 2015.a.
Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir, Männiku küla, Trapi tee, Harju maakond.
 
Osavõtjad:
 
Tallinna maleva, NKK Tallinna ringkonna ja Noorte Kotkaste ning Kodutütarde organisatsiooni liikmed osalevad individuaalselt kõigis harjutustes. Nende hulgast igas harjutuses 4 paremat tulemust lähevad oma üksuse võistkondlikku arvestusse.
 
KL Tallinna Maleva Kodutütred ja Noorkotkad võivad osaleda ainult v/k püssi- ja püstoliharjutustes.
 
Võistkonna suurus on iga harjutuse kohta 4 laskurit.
 
Toitlustamine:
 
Võistlejate ja kohtunike toitlustamine toimub kohapeal Männiku lasketiirus. 
  
Ajakava:  
 
28. august 2015.a.
 
10:00 – 10:45  Mandaat
11:00 -  19:00 võistluse aeg  
 
Harjutus nr 1.
 
V/k püss 30 lasku lamades. Proovilaskude arv piiramata.
Proovilaskude aeg 15 min ja võistluslaskude aeg 30 min elektroonilisse märki.
 
Harjutus nr 2.
 
V/k püstol 5 + 30 lasku ringmärki (ühe käega).
Lastakse 10 lasku märklehte 5-lasuliste seeriatena, igaks seeriaks aega 5 minutit.
 
29. august 2015.a.
 
09:00 – 09:45  Mandaat
10:00               Start
 
Harjutus nr 3. (klassinormi harjutus)
 
3 x 10 lasku automaadist Galil AR, distants 100 m, märkleht roheline rinnakuju nr 4.
5 proovilasku lamades asendi ees aeg 8 minutit,
I seeria laskmine lamades laskeasendist, aeg 8 minutit,
II seeria laskmine põlvelt laskeasendist, aeg 10 minutit,
III seeria laskmine püsti laskeasendist, aeg 12 minutit.
(Laskmise järjekord -  lamades, põlvelt, püsti)
 
Lamades- ja põlvelt asendist laskmisel on lubatud kasutada rihma, põlvelt asendis laskmisel ka põlvekotti. Salve toetamine laskmise ajal maapinnale on keelatud.
 
Harjutus nr.4. ( I seeria on klassinormi harjutus)
 
Püstol USP, 5 + 20 lasku ringmärki nr 3 Lubatud lasta kahe käega.
Lastakse 10 lasku märklehte 5-lasuliste seeriatena, seeria aeg 5 minutit, 5 proovilasu aeg
 5 minutit.
 
Tulemuste arvestamine:
 
 Iga harjutuse võistkondliku paremusjärjestuse määrab võistkonna 4 laskuri saavutatud silmade summa. Üldvõitja on kõigi harjutuste kokkuvõttes suurema silmade summa saavutanud võistkond
Tulemuste arvestamine ja paremusjärjestus selgitatakse kehtiva võistlusmäärustiku järgi.

Autasustamine:

Väikse- ja täiskaliibriliste relvade arvestuses eraldi  3 paremat võistkonda (4+4 laskurit)  autasustatakse diplomiga.
Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse kolme paremat meeste põhiklassis, mehed 65 ning vanemad ja naiste arvestuses medaliga.
Väikesekaliibrilistest ja täiskaliibrilistest relvadest laskmise üldvõitjale ja 2.-3. kohale  tulnud võistkonnale diplom.
  
Muud:
 
Võistkondade  ülesandmine esitada e-mailil karin.murukaitseliit.ee  hiljemalt 21.august 2015.a.
 
Võistluspäeval võistlejate nimeline ülesandmine toimub võiskonna esindaja poolt mandaadi ajal.
 
KL Tallinna Malev kindlustab võistkonnad nii laskemoonaga 22LR kui ka 5,56x45 ning püstoli padrunitega 9x19, mis väljastatakse Männiku lasketiirus kohapeal.
 
Väiksekaliibriliste relvade väljastamine toimub 28.08.2015.a. alates kell 10.00 Männiku lasketiiru relvaruumist. Relvade tagastamine toimub 28.08. 2015.a. peale laskeharjutuse sooritamist. Täiskaliibriliste relvade väljastamise toimub 29.08 kell 8:00 Plangu 4a relvaruumist vastavalt eelnevale kokkuleppele Raivo Tammeoruga. Laskemoona väljastamine toimub  Männiku lasketiirus.

Märklehtede vahetajate organiseerimine toimub iga võistkonna enda poolt.
 
Kõrvaklapid saab Männiku lasketiirust kohapeal, kuid soovitav on kasutada oma isiklikke kõrvaklappe, kellel need on olemas.
 
Vaatlustorudega võistlejaid ei varustata.
 
Võistlusriietus vaba, lähtuvalt laskespordi eeskirjadest, automaadist laskmisel on kohustuslik välivorm vastavalt aastaajale.
 
Võistlused viiakse läbi vastavalt kehtivale laskespordi võistlusmäärustikule.
 
Esmaabi tagatakse Männiku lasketiirus kohapeal.
 
Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal Männiku lasketiirus.
 
 
 
Karin Muru
Laskeinstruktor
KL Tallinna Malev