Teksti suurus:
A A A

Maleva staap pani paika rahuaegsed püsitoimingud

31.01.2014
PüTo
Autor: Valjo Tooming
29. ja 30. jaanuaril alustas Tallinna maleva staap Kirna õppekeskuses rahuaegsete püsitoimingute protseduuride väljatöötamist.
 
Tallinna malevas on 10 malevkonda-üksikkompaniid, lisaks väljaõppestruktuurid. Maleva isikkoosseis ilma naiskodukaitsjate, noorte kotkaste ja kodutütardeta on üle 2200 malevlase. See tähendab seda, et teenistujate koormus on väga suur.
Tagamaks kvaliteetset väljaõpet ja omamaks head ülevaadet malevlaste läbitud väljaõppest ja eelnevast taustast, peavad väga hästi olema paigas kindlad reeglid ja tegevusprotseduurid, millal mida ja kuidas teha: näiteks kuidas malevas peaks dokumentatsioon tõrgeteta liikuma, millal on erinevate tegevuste tähtaeg, jne. Kuna rahuaegset igapäevategevust on suuresti võimalik ette prognoosida ja planeerida, siis on ka võimalik sellealased standardprotseduurid välja töötada ja kehtestada.
Läbiviidud ajurünnak oli väga vaidlusterohke ja viljakas. Palju ettepanekuid tuli nii staabi tegevuste ümberkorraldamiseks, kui samuti ettepanekud mõningate kehtestatud dokumentide ülevaatamiseks, et need läheksid reaalse eluga paremini kooskõlla.
 
Tegemist oli esmase sellise protseduuride üldpõhimõtete väljatöötamisega. Järgmistel kordadel kaasatakse planeerimisse ka Naiskodukaitse Tallinna ringkond, Kodutütarde Tallinna ringkond, Noorte Kotkaste Tallinna malev, vabatahtlikud malevkonnapealikud, allüksuste ülemad. Lõpptulemuseks valmib ühtne dokument Tallinna maleva rahuaegsed püsitoimingud, mis hakkab reguleerima Tallinna maleva sees enamikke standardiseeritud protseduure: malevaga liitumisest väljaõppealase tagasiside andmise võimaluseni, relvaloa taotlemisest maleva ruumide broneerimiseni.