Teksti suurus:
A A A

Malevapealik


Alates 01. augustist 2020. aastast on Kaitseliidu Tallinna maleva malevapealik kolonel Kalev Koidumäe.


Haridus ja täiendharidus:
1995 - BALTBAT, Basic Military Skills
1997 - UN-Training Centre, ÜRO sõjaliste vaatlejate kursus
1998 - UNSOC-I, PRO staabiohvitseride kursus
1998 - Canadian International Peacekeeping Training Centre, Rahuvalvealane kursus
2000 - Kaitseministeerium, Kõrgemad riigikaitsekursused
2001 - Lithuanian Army, Amber Hope
2001 - NATO School, NATO julgeoleku kursus
2003 - BALTDEFCOL, Joint Command and Staff Course
2010 - Tallinna Tehnikaülikool, Tootmise korraldamine ja tootmise juhtimine
2010 - NATO School, ISAF HQ Individual Augmentee Pre Deployment Course
2010 - NATO School, NATO logistikakursus
2010 - KVLogK LogP logistikakool, Logistika kursus
2011 - Tartu Ülikool, Humanitaarteadused, Ajalugu
2011 - Kaitseministeerium, Kõrgemad riigikaitsekursused
2016 - BALTDEFCOL, The Higher Command Studies Course
 
Teenistuskäik:
08.2020 - …Kaitseliidu Tallinna maleva pealik
06.2016 - 07.2020 Eesti kaitseatašee Rootsis, Norras ja Taanis
08.2014 - 06.2016 Toetuse väejuhatus, ülem
02.2012 - 07.2014 KV Logistikakeskus, ülem
08.2011 - 12.2011 KV Logistikakeskus, ülema ülesannetes
08.2009 - 02.2012 KV Logistikakeskus, staabiülem
01.2009 - 08.2009 Kaitseväe Peastaap, sõjalise esindaja asetäitja SHAPE juures
10.2006 - 12.2008 Kaitsejõudude Peastaap, Sõjalise esindaja asetäitja SHAPE juures
07.2005 - 09.2006 Kaitsejõudude Peastaap, KJPS sõjaline esindus SHAPE ja ACT juures, Vanemstaabiohvitser
06.2004 - 07.2005 Kaitsejõudude Peastaap, KV juhataja administratsiooni käsundusohvitseride grupi ülem
06.2003 - 05.2004 Kaitsejõudude Peastaap, kaitseväe juhataja käsundusohvitser
08.2002 - 06.2003 Balti Kaitsekolledž, vanemstaabiohvitseri kursuse kuulaja
10.2000 - 07.2002 Kaitsejõudude Peastaap, Analüüsi- ja planeerimisosakonna rahvusvahelise koostöö jaoskonna vanemstaabiohvitser
11.1999 - 10.2000 Balti Luureeskadron, luurekompanii ülem, osalemine rahvusvahelise sõjalisel operatsioonil KFOR
08.1997 - 11.1999 Rahuoperatsioonide Keskus, väljaõppegrupi väljaõppeülem, operatiivgrupi jaoskonnaülem, keskuseülema asetäitja
11.1995 - 07.1997 BALTBAT, jalaväekompanii rühmaülem , osalemine UNIFIL rahuvalve operatsioonil
09.1994 - 10.1995 Rahuvalve Üksikkompanii BALTBAT väljaõpe
06.1993 - 08.1994 Üksik-vahipataljon, miinipilduja patarei rühmaülem, "T" kompanii ülema abi, õppekompanii ülem
01.1993 - 06.1993 Ohvitseride kursuse kuulaja
07.1992 –12.1992 KJ Peastaap, tagalateenistuse Autokompanii, kompaniiveebel

Auastmed:
2018 - kolonel
2011 - kolonelleitnant
2005 - major
2000 - kapten
1997 - leitnant
1994 - nooremleitnant
1993 - lipnik
   
Autasud:
Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Mälestusmedal “10. aastat taastatud kaitseväge”
Kotkaristi kuldrist
Kaitseväe pikaajalise teenistuse medal
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
Mereväe teenetemärgi “Usk ja tahe” III klass “Raudankur”
Kaitsejõudude Peastaabi teeneterist
Kaitseväe Logistikakeskuse teenetemärk
1. Jalaväebrigaadi rinnamärk
Rahuoperatsioonide Keskuse teenetemärk