Teksti suurus:
A A A

Olulised viited

Väljaõppe läbiviimiseks vajalikud dokumendid

Väljaõppe struktuur, koosseis, ülesanded ja kontaktisikud kompaniidel.Väljaõppe läbiviimise põhimõtted ja muu

Tegevliikme relvastustoimingu taotluse menetlemise kord UUS
Tegevliikmete relvastus toatlus UUS

Relvaeksami sooritamise kord Tallinna malevas. Kinnitatud 20.03.2014
Relvaeksamiks vajalikud automaadi GALIL tunnid
Relvaeksamiks vajalik ohutustehnika eeskiri OE 1.2. Relvade ja laskemoona käsitsemine
Relvaeksamiks vajalik ohutustehnika eeskiri OE 1.7. Laskmine käsitulirelvadest

Vajalikud relvastusalased õigusaktid ja blanketid:
- Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimuste ja korra kinnitamine
- Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm
- Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord

Kaitseliitlasele ettenähtud varustus ja selle taotlemise kord

Viited seadustele:
- Kaitseliidu seadus
- Kaitseliidu kodukord

Kaitseliidu sümboolika:
- Kaitseliidu teenetemärkide kirjelduse ja statuudi kinnitamine
- Kaitseliidu laskur- ja kütiklassinormide täitmise juhend, kütiklasside normid ning laskurklasside normid on kinnitatud Kaitseliidu ülema 19. juuni 2003 käskkirjaga nr 155.

- Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise kord.
- Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord
- Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine