Teksti suurus:
A A A

Orkester

Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester
 
 
Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkester moodustati maleva pealiku käskkirjaga m. 5K-15/5 06.01.2000 ja on Kaitseliidu Tallinna Maleva juurde 22.02.1925 moodustatud Muusikaosakonna õigusjärglane. Sama käskkirjaga määrati orkestri pealikus Jaak Karlis, pealiku abiks Vello Jõesaar, sekretäriks Alf-Theophil Puskai ning võeti Kaitseliidu tegevliikmeks orkestri kooseisus 24 isikut, orkestranti.

Tänaseks on orkester tegutsenud juba viis aastat. Selle aja sisse mahub hulgaliselt esinemisi, osavõtte kohustuslikest üritustest ja ka üks välisreis Soome. Nagu igal orkestril, on ka meie orkestril kodukord, millest juhindutakse oma tegevuses. Orkestri tegevuse suunajaks on Kaitseliidu Kodukord, mis on kinnitatud Kaitseliidu ülema käskkirjaga nr. 86 14.12.1934. aastast.

Orkestri tegevuse lahutamatuks osaks on osalemine Kaitseliidu poolt korraldatavatel üritustel ning isamaalise repertuaari esitamine lisamaks üritustele pidulikkust ja loomaks patriootlikku meeleolu. Orkester ei piirdu siiski pelgalt mälestuskivide avamistel, erinevate tähtpäevade tähistamisel hümni ja marsilugude mängimisega.
 
Meie eesmärgiks on pakkuda orkestri liikmetele võimalikult suurt vaheldust repertuaari valikul, tutvustada kuulajatele eri maade heliloojate teoseid erinevatest žanritest. Orkestri repertuaaris on seaded puhkpilliorkestrile nii sümfoonilisest muusikast, ooperitest, operettidest ning muusikalidest, kui ka levimuusikast (vt. kontsertide kavad). Orkestri kooseisus mängivad mitmed varasemad professionaalsed muusikud, kelle kõrval kogemuste omandamine ei tee ühelegi muusikule (eriti just algavale muusikule) halba. Orkester ootab ja võtab hea meelega vastu uusi liikmeid kõikidesse pillirühmadesse.
 
Kuigi Kaitseliit kõlab väga militaarselt ja mehelikult, on orkestrisse oodatud ka õrnema soo esindajad. Nagu igal teisel orkestril, eeldame ka meie liikmeks astuda soovijailt järgnevat: pisut kohusetundlikkust, piisavalt eesmärgikindlust, hoolivust, soovi muusikaga tegelemiseks, vajadusel anda oma panus orkestri töö korraldamisel. Arvestades esitatava repertuaari suhtelist keerukust on oluline, et meiega liituda soovijail oleks soovi ja tahet iseseisvalt töötada, kui esimese korraga nootidest jõud üle ei käi. Ärge sellest heituge. Pisut keerukam repertuaar pakub lõppkokkuvõttes suurema mängunaudingu kui algul arvata võib ja tasub kuhjaga harjutamisele kulutatud minutid.

Maleva Orkesteri kontaktid:
 
telefonid: Kalev Kütaru 504 6924
  Alf-Teophil Puskai 6 777 198
e-post: Kalev Kütaru kalev.kytarugmail.com