Teksti suurus:
A A A

Põhja maakaitseringkond

korrapidaja
717 9849 / faks 601 4541 korrap_tallinnkaitseliit.ee
ringkonna ülem
717 9801 janno.markkaitseliit.ee
ringkonna veebel
717 9889 gaido.nurmsalukaitseliit.ee
ringkonna personalisektsiooni juhataja
7179891 toomas.pedakaitseliit.ee
ringkonna personalisektsiooni staabiallohvitser
717 9892 gerli.joesalukaitseliit.ee
ringkonna tagalasektsiooni ülem
717 9884 eglit.ukekaitseliit.ee
ringkonna tagalasektsiooni meditsiiniallohvitser
birgit.anveltkaitseliit.ee
ringkonna side- ja IT sektsiooni ülem
717 9886 sander.noormagikaitseliit.ee
ringkonna teavitus ja tsiviil-sõjalise koostöö (PA/CIMIC) spetsialist
5245907 anneliis.hiirekaitseliit.ee
referent
717 9805 hanna-liina.jaanuskaitseliit.ee