Teksti suurus:
A A A

Põhja malevad valmistuvad ühisõppuseks

14.02.2014
Malevate esindajad Turbuneeme sadamas maastikuluurel
Autor: Valjo Tooming
Sel nädalal viisid Tallinna, Harju ja Rapla malevad läbi Pärispea poolsaarel maastikuluure 25. - 27. aprillil toimuvaks ühisõppuseks. Eelnev maastikuluure läbiviimine on vajalik tutvumaks reaalse maastikuga ning täpsustamaks stsenaariumipõhise vahekohtunike poolt juhitud tegevuse (ründajate ja kaitsjate sõjamäng) kokkuviimist reaalse maailmaga (osalevate allüksuste toitlustamine, liikumine maastikul, ööbimine, objektide ja alade kasutamine, jne).
 
Planeeritud ühisõppuse eesmärgiks on komplekteeritava maakaitseringkonna staabi poolt sisekaitse operatsiooni planeerimine ning sisekaitsealaste operatsioonide läbiviimine allüksuste poolt. Ühtlasi kontrollitakse väljaõpetatud sisekaitsekompaniide valmisolekut objektikaitseks, aga samuti ka koostööd kohalike omavalitsuste ja Politsei- Piirivalveameti ja Päästeametiga.
Õppusel osalevad Tallinna, Harju ja Rapla maleva allüksused kokku umbes 500 kaitseliitlasega. Õppuse lõpurivistus leiab aset Loksa keskväljakul 27. aprillil kell 14.00.
 
Maasikuluurel osalejatele tule meeldiva üllatusena kohalike elanike ning objektide valdajate abivalmidus ja vastutulelikkus. Olgu siinkohal ära mainitud tänusõnadega Viinistu kultuuri- ja konverentsikeskus, Loksa sadama juhtkond, Kuusalu vallavalitsus, Loksa linnavalitsus, Kolgaküla rahvamaja juhataja  jpt.
Loodame et koostöö erinevate asutuste, ametkondade, kohalike elanike ja Kaitseliidu vahel muutub üha paremaks, sest kaasates teisi, saab Kaitseliit paremini täita talle seadusega pandud ülesannet  - suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.