Teksti suurus:
A A A

Baltic Protector 2019

25.06.2019
Kaitseliit osaleb 1.-5. juulini rahvusvahelisest suurõppusest Baltic Protector 2019 põhjarannikul Salmistu-Valkla-Kullamäe piirkonnas, millest võtab osa pea 500 inimest.
 
Ajavahemikul 1. juuli – 5. juuli harjutavad Põhja maakaitseringkonda kuuluvad Kaitseliidu üksused ja liitlased Salmistu rannal ja Salmistu-Valkla-Kullamäe alal riigikaitselisi tegevusi.

Õppuse eesmärgiks on kontrollida Kaitseliidu allüksuste lahinguvalmidust koostööd liitlastega. Selle raames liigub ca 500 kaitseliitlast Harju maakonna piirides ja täidab samal ajal lahingülesandeid.

1. – 2. juulini toimub kaitseliidu üksuste saabumine sihtkohta. 4. juulil toimub Salmistu rannas liitlaste maabumine ja helikopteri dessant Valkla mõisa lähedal.

Õppusel Baltic Protector 2019 osalevad kaitseliitlased kasutavad vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid, suitsugranaate ja lõhkepakette). Õppusega kaasneb kaitseväe värvides sõidukite kolonnide liikumine. Seoses kolonnide liikumisega võivad teedel olla ajutised liikluspiirangud.

Kaitseliit palub kõigil elanikel ja autojuhtidel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust.

Õppus ei kujuta kohalikele elanikele ohtu ja Kaitseliit ootab mõistvat suhtumist.

Suvel 2019 toimuv Baltic Protector toob Läänemere piirkonda ligikaudu 20 mereväe alust, sealhulgas Briti kuningliku mereväe laevad, ning umbes 3000 ühendekspeditsiooniväe riikide sõjaväelast. Baltic Protector on esimene mastaapsem ühendekspeditsiooniväe siirmisõppus ja selle eesmärk on kinnitada pühendumust Balti regiooni kaitsmisele.

2018. aasta juunis allkirjastas kaitseminister Jüri Luik Londonis koos kaheksa riigi kaitseministriga Suurbritannia juhitava ühendekspeditsiooniväe koostööleppe.

Üheksa riigi sõjalises koostööraamistikus ollakse valmis panustama operatsioonidesse kriisikolletes. Ühiste õppuste läbiviimine on lisaks operatsioonidele üks ühendekspeditsiooniväe tegevuse peamisi eesmärke. Ühendekspeditsioonivägi algatati 2015. aastal ning sellega on ühinenud Eesti, Läti, Leedu, Holland, Norra, Taani, Rootsi, Soome ja Suurbritannia.

Lisainfo: pmkr.cimickaitseliit.ee, +372 5197 4983