Teksti suurus:
A A A

Sõdurioskuste baaskursus

31.10.2017
Möödunud nädalavahetusel toimus järjekorras viies Tallinna maleva sõdurioskuste baaskursuse osa.
2017. aasta augustis alanud baaskursusel alustas 58 Tallinna maleva tegevliiget ning esindatud on kõik malevkonnad. Väljaõpped toimuvad 11 nädalavahetuse jooksul väljaõppekeskuses Plangu 4, lisaks Männiku õppeväljadel ning Kaitseväe Keskpolügoonil. Tegevliikmed omandavad baaskursuse jooksul sõduri baasteadmised ja oskused Kaitseliidu ülesannete täitmiseks. Sõdurioskuste baaskursuse ülem on kapten Mihkel Kost ning kursuse vanem on nooremveebel Viktor Ivanov.

Kursuse läbivateks teemadeks on individuaalsete sõdurioskuste arendamine, ohutuseeskirja, vormikandmise, keskkonnakaitse ja enesedistsipliini järgimine, arendamine ja jätkuv kasutamine. Baaskursuse jooksul viiakse läbi:
  • määrustike tutvustamine ja riviõpe, kus kaitseliitlane tutvub tema kohustuste ja korrektse liikumisega rivis;
  • lahingumeditsiiniõpe, kus tutvustatakse hügieeniprintsiipe, elustamise põhitõdesid, traumahaigete käsitsemist ja lahingstressiga toime tulemist;
  • tagalaõpe, mis keskendub kõiksugu varustusele ja selle korrektsele hooldamisele;
  • relva- ja laskeõpe, mille käigus õpitakse ning harjutatakse erinevaid relvi ohutult ja efektiivselt kasutama;
  • välioskusteõpe, mis hõlmab endas varustuse pakkimist, toitumist, maskeerimist, vahemaade määramist, laagrirutiini;
  • taktikalise vastase õpe, kus tutvustatakse üksikvõitleja ja jao edasiliikumisviise, struktuure ja relvastust;
  • pioneeriõpe, mis keskendub laskepesade ning lõhkevate ja mittelõhkevate tõkete rajamise põhimõtete tutvustamisele.
Lisaks toimub erinevaid sidepidamisviise ja vahendeid tutvustav sideõpe ja kaardi lugemisele ning kasutamisele keskenduv sõjatopograafia. Kõik kursusel omandatud teadmised paneb tegevliige proovile kontrollharjutusena lõpprännaku näol.

Sõdurioskuste baaskursus ja seal omandatud teadmised annavad aluse jao ning rühma tegevuse edukaks toimimiseks.

Kursus on kohustuslik maleva uutele tegevliikmetele, kes pole läbinud sõduri baaskursust (SBK) Kaitseväes. Samuti võivad kursusel osaleda tegevliikmed, kes soovivad oma üksiksõduri teadmisi ja oskusi uuendada või meelde tuletada.

Järgmine Tallinna maleva sõdurioskuste baaskursus algab 2018. aasta augustis. SOK-ile registreerimise info saab tegevliige oma malevkonnast.