Teksti suurus:
A A A

Sümboolika

Tallinna maleva sümboolika

Maleva lipp
 
Tähtsaimaks hetkeks Tallinna Maleva organiseerimise ajastul on maleva lipu saamine 15. nov. 1925. aastal.
 
Maleva lipp Lipu esikülg kannab Tallinna linna värve kolm korduvat sinivalget triipu ja varda poolsel otsal kolmandiku lipu pikkuselt tammelehtede pärjaga ümbritsetud riigi vapp valgel põhjal kuld-sinises sõõris, all riigi trikoloor
11. XI. 1918. Eesti Kaitse Liidu asutamise kuupäevaga. Vappi ja trikoloori kannavad kaks ristipandud mõõka. Tagakülg: linna värvide ulatusel kaitseliidu embleem riigivappi kaitsev kotkas kollasel põhjal. Vasakpoolsel otsal, mis ühtlane esiküljega, on ainult trikoloor lipusaamisaasta "1925". /.../
Lipp on taastatud ja pühitsetud 23. juunil 1992. aastal.
 
Käeside
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2000. a määrusele nr 270 on Kaitseliidu käelint 94 mm laiune valge lint, millel on lindi äärtest 12 mm kaugusel 10 mm laiused helesinised triibud. Lindi keskel on Tallinna malevas ajalooliselt kasutusel olev embleem.

Käelint võeti kasutusele juba 1917 aastal Omakaitsena tegutsedes ja selle mõtteks oli väliste tunnuste tekitamine kuna tol ajal puudus ühtne sümboolika ja tunnused. 
 
 
Läbi aja on käeside alles jäänud, muutunud on ainult kujutis sellel. Teine põhjus miks käeside siiamaani kestab on selles, et juba kodukorras on uutele liikmete kohustus hankida endale ühe esimese asjana oma maleva käeside, kuna lihtsalt ei ole endale võimalik kohe vormi hankida. Sama kehtib ka praegu. Käeside võimaldab tsiviilriietuses oleval malevlasel olla tuvastatav kui kaitseliitlane ja mitte mingit sorti kurjategija.

Peakate ja mütsimärk
22.05.1992. aastal kinnitati Kaitseliidu ülema poolt maleva vormiriietuse kandmise juhendis Tallinna Maleva ametlikuks peakatteks must barett. Mees baretiga

 
Mütsimärk Laigulise vormi juurde kuuluvatel peakatetel kantakse maleva mütsimärki.
 
Varrukaembleem

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2000. a määrusele nr 270 on Kaitseliidu eraldusmärgina Tallinna malevas kasutusel Kaitseliitlase tava- või välivormi varrukal asetsev kaheosalisel varrukaembleem, mille alumisele osale on tikitud Kaitseliidu kotka kujutis ning selle kohal ülaosas 5 mm kaugusel tikitud maleva nimetus. nimetus. Varrukaembleem asetseb paremal varrukal 70 mm kaugusel varrukaõmblusest või embleemi aluse olemasolul selle peal.
 
Laigulise vormi juurde käiv varukaembleem
Tavavormi juurde käiv varukaembleem
Meredivisjoni liikmete mustale kampsunile
käiv musta taustaga embleem
 

Maleva teenetemärk
Tallinna Maleva teenetemärk asutati 1995. aastal ja seda on 10 aasta jooksul (1. jaanuari 2008 a. seisuga) välja antud 183 tk.

Lisaks on oma teenetemärk (taastatud kujul) enamusel malevkondadel/üksikkompaniidel.
Maleva teeneterist

Maleva kursustemärgid

Maleva kursustemärgid on välja töötatud esile toomaks maleva kursuste lõpetajaid. Väljavõte kursusemärkide kandmise korrast:

Kandmise koht ja paigutumine: välivormi paremal taskuklapil kahes reas, maksimaalselt kolm ühele reale. Üksik märk on taskuklapil ülemise rea paigutuses keskel. Kaks märki ülemises reas paiknevad sümmeetriliselt kahel pool taskuklapi vertikaalset keskjoon. Kui ülemine rida on täis siis alustatakse teist rida samadel alustel mis esimestki.

Järkudega märkidel vahetavad kõrgemad madalama välja. Kõik kaitseväe analoogsed kursusemärgid on ülemuslikud maleva kursusemärkide ees, e. vastava kaitseväe kursusemärgi olemasolul kantakse seda. Kandmise järjekord: SBKkl, erialakursuste märgid. Üks märk antakse maleva poolt tasuta, järgmised tuleb kaitseliitlasel välja osta maleva staabist.
 
 
 Kaitseliitlase sõduribaaskursuse lõpetamise märk  
 Kaitseliitlase tankitõrjegranaadiheituri lõpetamise märk  
 Kaitseliitlase kuulipilduri erialakursuse lõpetamise märk  
 Kaitseliitlase sidemehe erialakursuse lõpetamise märk  
 Kaitseliitlase jaosanitari erialakursuse lõpetamise märk  
Tekst ja pildid: Tõnu Märss
Maleva lipu teksti algallikas: "Kaitseliidu Tallinna Malev", 1934 a., Tallinn