Teksti suurus:
A A A

Tallinna, Harju ja Rapla malevad harjutavad maakaitseülesandeid

24.04.2014
Reede pärastlõunal liiguvad Rapla- ja Harjumaa teedel suurõppusele «HUNT 2014» suunduvad Kaitseliidu kolonnid ja liikumiskiirus võib olla piiratud. Kaitseliit palub liiklejatelt mõistmist ja olla tähelepanelik.
Kaitseliit korraldab 25.-27. aprillil Loksa linnas ja Pärispea poolsaarel ühisõppuse «HUNT 2014» , millest võtavad osa Tallinna, Harju ja Rapla maleva sisekaitse- ja lahingkompaniid ning teised sisekaitseüksused, kokku üle 600 osaleja. Õppus leiab aset Loksa linnas ja Pärispea poolsaarel kuni Hara, Kotka, Vihasoo piirkonnas.

Õppiv staap ja allüksused omandavad sisekaitse operatsiooni erinevate faaside läbiviimise võime kaitseringkonna koosseisus, kaasates Mereväe ja Õhuväe komponente. Ühisõppusele on kaasatud Politsei- ja piirivalveamet, Päästeamet ning kohalik omavalitsus. Harjutatakse  sisekaitseoperatsiooni koostöös tsiviilstruktuuride ja eri väeliikide koostööna, objektikaitse-, maa-ala kontrolli-, massirahutuste ohjamist ja palju muud.

Kaitseliitlased rõhutavad, et tegu ei ole demonstratsioonesinemisega linnarahvale, vaid osaga väljaõppest, ja ootavad mõistvat suhtumist. Kaitseliitlased paluvad elanikel mitte tulla uudistama ja lasta neil õppust normaalselt läbi viia.

Kaitseliitlased kasutavad õppusel relvi ja laskemoona imiteerivaid vahendeid ning matkivad konflikti vastastega. Õppus ei kujuta ohtu osavõtjatele ega elanikele. Lõpplahingu koht on piiratud lintidega ja kõrvaliste isikute sattumine lahingualale on välistatud.

Kaitseliit püüab liiklust mitte takistada, kuid palub elanikel piirkonnas liikudes olla tähelepanelikud.

Õppuse lõpetab pidulik rivistus Loksa linnavalitsuse esises pargis pühapäeval 27.aprillil kell 13.00 kuhu on oodatud kõik huvilised. Esineb Kaitseliidu Tallinna maleva orkester, toimub tehnika- ja relvanäitus ning maitsta saab ka sõdurisuppi.