Teksti suurus:
A A A

Tallinna maleva taasloomise 30. aastapäev

01.06.2021
31. mail 2021 tähistasime Tallinna maleva taasloomise 30. aastapäeva piduliku rivistusega maleva staabihoone ees. Sel puhul jagati Tallinna maleva taasloomise 30. aastapäeva meenemündid Kaitseliidu Tallinna maleva taasloomisel osalenud kaitseliitlastele, tänastele malevkonnapealikele ning endistele malevapealikele. Traditsiooni kohaselt istutati juubelisündmuse puhul staabi aeda kolm puud: Kaitseliidu ülema, maleva juhatuse ja malevkonnapealike nimel.
Kaitseliidu Tallinna malev taasloodi Kaitseliidu ülema päevakäsuga nr 9, 31.05.1991, esimeseks malevapealikuks määrati Tõnu Järve. Samamoodi nagu on kasvanud ja arenenud Eesti riik, on kasvanud ja arenenud ka Kaitseliit ning Tallinna malev selle sees. 30 aastaga on Tallinna malevast saanud ligi 3000 liikmega Kaitseliidu suurim malev. Millised olid tolle aja varustus, relvastus ja taristu ning seda, kuhu oleme jõudnud täna - seda arengut näevad kõige paremini need, kes olid kolm aastakümmet tagasi maleva loomise juures.

Tänaseks on Tallinna maleva struktuuriüksused osa Kaitseväe operatiivstruktuurist ning oleme seal samadel alustel kui teised Kaitseväe reservüksused. Olles osa sellest struktuurist, kasvavad meile pandud sõjalised ülesanded, kohustused ja ka vastutus. Oleme kaasanud malevkonnad oma planeerimisprotsessi ning andnud ülesanded, mille täitmine käib praegu ja alati. Samal ajal kui Tallinnas tähistatakse aastapäeva, on meie maleva Rannikukaitse Üksikkompanii täitmas õppusel Kevadtorm olulist ülesannet meie liitlasüksuse julgestamisel ning Meredivisjoni sideohvitserid on mereväekontaktiks briti sõjalaeval Tallinna sadamas. Selliste ülesannete määramine meile on tunnustus ja usaldus, mis viitab kaitseliitlaste professionaalsele ettevalmistusele ja operatiivsele valmidusele toetada Kaitseväge.

Viimast aastat, nii malevas kui kogu riigis, iseloomustab uus normaalsus - elada koos viirusega. See on küll pärssinud meie tegevusi, kuid samas kiirendanud näiteks ametkondade vahelist suhtlust ja arendanud koostööd. Tallinna maleva kaitseliitlased ja naiskodukaitse liikmed on osalenud ametiabi korras Politse- ja Piirivalveameti ning Terviseameti toetamisel. Tänaseks on normaalsus, et iganädalaselt toimub infovahetus meie partneritega Põhja prefektuurist, samuti on politsei ja päästeameti kontaktohvitserid orgaaniline osa meie staabis.

Käesoleva aasta teine pool on Tallinna maleva jaoks tulemas väga tegus. 10 päeva pärast algab Põhja maakaitseringkonna suurõppus HUNT, kus paneme proovile oma sõjapidamise oskused linnakeskkonnas. Septembris toimub meie miinipildujapatarei reservõppekogunemine, oktoobris on ringkonna staabiõppus ja detsembris koostööõppus Põhjatäht.

Tuleviku aluseks on noored, nii ka meil. Maleva juhatuse otsusega toetame oma noorte tegevuse arendamist ja on hea meel tõdeda, et Tallinna maleva juhatus on otsustanud anda meie noorteorganisatsioonidele täiesti oma pesa. See peaks saama meie järelkasvu taimelavaks. Jätkuvalt ootame oma liikmeskonnalt noorteorganisatsioonide igakülgset toetamist ning kaasamist malevkondade ja üksuste tegemistesse.

Tänan kõiki eelmiseid Tallinna maleva ja malevkondade pealikke, kelle juhtimisel on meie malev jõudnud oma arengus sellisele tasemele nagu me täna oleme. Tänan Tallinna maleva tegevväelasi ja ametnikke, kes igapäevaselt panustavad maleva administreerimisse, planeerimisse, väljaõppesse ja tagamisse, et saaksime toetada kaitseliitlaste panust meie riigi kaitsel. Samuti tänan meie koostööpartnereid ja omavalitsusi, kes on andnud meile võimaluse harjutada oma tegevusi erinevates tingimustes, sealhulgas reaalses linna keskkonnas.

Soovin meile kõigile palju õnne Tallinna maleva taasloomise 30. aastapäeva puhul!

Kalev Koidumäe
Kolonel
Tallinna maleva pealik