Teksti suurus:
A A A

Väljaõpe


Malevlase jaoks kõige esmane väljaõpe on sõdurioskuste baaskursus, mille peavad läbima kõik kaitseliitlased, v.a. isikud kes on Eesti Kaitseväes aega teeninud. Neile on ette nähtud läbida "Orientatsioonikursus", milles sõdurioskuste baaskursuse raames läbitakse teatud teemad, millega nad ajateenistuse jooksul kokku puutunud ei ole. Väljaõpe toimub malevas vastavalt kursuste kavadele. Vastavalt riiklikule tellimusele on eelisjärjekorras operatiivstruktuuridesse kuuluvad kaitseliitlased. See ei tähenda sugugi seda, et sinna mittekuuluvad üldse sõjalises väljaõppes ei osale.

Lisaks viiakse läbi formeerimiskursusi formeerimismeeskondadesse ametikohtadele paigutatud kaitseliitlastele.
Ametikohtadele paigutatud (selle all mõeldakse ka malevkondade struktuuriüksuste ametikohtasid) võivad/peavad läbima juhikoolituse Kaitseliidu koolis jao-, rühma- ja kompaniipealike kursustel.
 


Sõjalise väljaõppe lahutamatuks osaks on loomulikult laskeväljaõpe, millega saab alates 2004. aastast tegeleda maleva Männiku lasketiirus. Männiku lasketiirus tegutseb samuti Kaitseliidu Tallinna Maleva laskespordiklubi "MäLK".
 

 
Kõige sellega annab Kaitseliit peale otsese sõjalise väljaõppe oma liikmetele ka palju muid elus vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi.