Teksti suurus:
A A A

Väljaõppe läbiviimise põhimõtted

Kaitseliidus juhindutakse väljaõppe läbiviimisel Kaitseväe juhataja poolt kinnitatud dokumendi „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri“ alusel.

Väljaõppe vajadused planeeritakse vastavalt kõrgemal tasandil eelnevalt määratletud vajadustele. Iga väljaõppeüritus planeeritakse ja eelarvestatakse eelneval aastal vastavalt malevale või allüksusele püstitatud ülesannetest jooksvaks aastaks. Jooksval aastal toimub väljaõppeürituse täpsem planeerimine, ettevalmistamine, läbiviimine ja läbiviimise-järgne analüüs

Tallinna malevas toimub õppuse ettevalmistamine vastavalt malevapealiku poolt kehtestatud „Kaitseliidu Tallinna Maleva väljaõppe korraldamise juhend" dokumendile. Selle juhendi alusel määratletakse ära täpsemad kooskõlastusvormid ja vastutusvaldkonnad ürituse ettevalmistamisel.

Laupäeval toimuva väljaõppe ettevalmistus ei alga reede õhtul maleva väljaõppesektsiooni vastavasisulise taotluse või e- maili saatmisega, vaid see peab toimuba tunduvalt varem, minimaalselt 2-nädalase etteteatamisega. Kõik väljaõppe läbiviimiseks vajalikud dokumendid edastatakse e-mailile tlnvaljaopekaitseliit.ee ning koopia allüksuse kontaktisikule.

Väljaõppekontroll toimub dokumendi "Sõjaväelise väljaõppe korraldamise kontroll Kaitseliidus" alusel. Selle dokumendiga on sätestatud ära, kes mis tasandi kontrolli malevas läbi viib ja mida hinnatakse õppetundide ja väljaõppe läbiviimisel.